Hem

Sofie Wennberg

Om mig

 

Jag heter Sofie Wennberg, när jag var 25 år och jobbade som underläkare fick jag en hjärnskada. Detta förändrade hela mitt liv över en natt. Alla planer och drömmar jag hade försvann i ett ögonblick. Trots besvikelsen över att inte kunna arbeta som läkare är jag beslutsam att hitta en meningsfull vardag där min utbildning och mina erfarenheter som patient kan komma andra till nytta.

 

Jag har efter min hjärnskada lärt mig att det finns mycket som är svårt men ingenting som är omöjligt, man måste bara vara beredd att göra saker på ett annat sätt än man är van vid. Att utforma strategier för varje tänkbar situation har blivit en del av min vardag. När det gäller hjärnskador så är fatigue (hjärntrötthet) det som är svårast att hantera och att kunna förlika sig med. Jag har under min resa träffat många andra människor och har tack vare deras berättelser lärt mig att just detta är något som många långvariga sjukdomstillstånd ofta för med sig.

 

För att öka förståelsen i samhället, både inom sjukvården och allmänheten, håller jag föreläsningar. Föreläsningarna är olika uppbyggda beroende på åhörarna, men en gemensam nämnare är hur man kommer vidare i livet oberoende av vilka svårigheter man lider av, samt att tydliggöra vilken typ av problematik som hjärnskador medför. Jag håller föreläsningar för människor med olika problematik där hjärnpåverkan är gemensam nämnare, t.ex. ADHD, depression, autism, MS o.s.v. En del av föreläsningen utgörs av en workshop där alla får chans att förklara situationer som är svåra och jag hjälper till att hitta en lämplig strategi.

 

 

Patientguide

Klicka på bilden för att läsa den patientguide jag har skrivit

Denna guide har skrivits som ett hjälpmedel till er som har drabbats av en lätt traumatisk hjärnskada, har en anhörig som drabbats och till er som möter dessa människor i vården. Guiden är uppdelad i tre delar, detta för att göra den så lättläst som möjlig så att även vi som har koncentrationssvårigheter ska kunna ta till oss innehållet.

 

Del 1 är skriven av Britt-Marie Stålnacke, överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Umeå, docent Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Umeå universitet, som i många år har både forskat om och arbetat med denna typ av skador. Del 2 är en berättelse om mig som drabbats av en lätt traumatisk

hjärnskada och del 3 är skriven i punktform som ett uppslagsverk med strategier som har hjälpt mig att få ett så normalt liv som möjligt.